Svansen allt viktigare

Enligt Think Eyetracking har det under de senaste tre åren skett en markant förändring i hur den genomsnittlige användaren förhåller sig till Googles sökresultat. I en studie som genomfördes 2005 kan man se hur användarna studerade de flesta sökresultaten på sidan innan de valde ett av dem att klicka på. När man upprepade samma undersökning 2008 var resultatet väldigt annorlunda. Besökarna fokuserade på de översta fem resultaten och huvuddelen av klicken skedde på de översta tre resultaten. Sannolikt beror detta på ett mer vanemässigt beteende hos användarna i kombination med en ökad tilltro till sökresultatets kvalitet och sålunda relevansen hos de översta träffarna.

sökbeteende

Vad som är speciellt intressant är att när försökspersonerna tillfrågades om vad de brukar göra när de inte finner ett tillfredsställande sökresultat bland de översta träffarna så svarade hela 87 procent att de försöker på nytt med en modifierad sökning. Detta stämmer väl överens med Googles egna observationer att de flesta användare finner vad de söker redan bland de första två träffarna i sökresultatet och sällan går längre ned på sidan.

En stor majoritet av användarna har sålunda blivit väldigt bekanta med Googles funktionalitet och modifierar sina sökningar för att exakt det som de behöver skall visas bland de översta fem sökträffarna. Ta som exempel någon som söker efter ”charterresa”, sedan ”charterresa cypern” och slutligen ”charterresa cypern barnpool”. Den här personen har modifierat sin sökning tre gånger innan han eller hon slutligen klickar på ett sökresultat. Effekten av detta är att en ökad mängd av trafiken hos en genomsnittlig webbplats kommer från allt smalare och mer specifika söktermer. Den långa svansen av sökord blir viktigare och det blir svårare och mer kostsamt för ehandlare att själva skapa och underhålla det innehåll som krävs för att bibehålla eller öka sin organiska trafik.

Den här utvecklingen ökar vikten för ehandlare att arbeta aktivt med affiliatemarknadsföring som är ett av de absolut effektivaste sätten att täcka den enorma mängd av smala söktermer som ryms i den långa svansen.