Grundläggande sökmotoroptimering för affiliates

19 februari • Tips för publishers

Oavsett vilken typ av affiliate du är eller vilket affiliatenätverk du använder så är du beroende av besökare till din webbplats för att kunna tjäna pengar på dina annonser och länkar. För de flesta affiliates är sökmotorer en mycket viktig källa till besökare. Genom att strukturera innehållet på din webbplats på ett sätt som är aptitligt för sökmotorerna kan du förbättra dina chanser att synas bra i sökresultaten och därmed få fler besökare. Det är här sökmotoroptimering – eller SEO som termen oftast förkortas – kommer in som en viktig del i din verksamhet.

Att hamna högt upp i sökmotorernas träfflista är viktigare än någonsin, eftersom vi lever i en värld där internetanvändarna sällan eller aldrig lägger tid på att bläddra ned bland sökresultaten. Detta beror inte på lathet, utan snarare på att sökmotorerna idag har utvecklats till att mer eller mindre omgående kunna hitta exakt det du söker och placera detta sökresultat bland de första träffarna i sökresultatet. Det finns alltså oftast ingen anledning till att klicka sig vidare till sida två bland sökträffarna.

Sökmotoroptimering (SEO) för affiliates

Du kan med relativt små medel och begränsade kunskaper i tekniken bakom din webbplats skapa en bra grund för att synas bättre i sökresultaten.

Sökmotoroptimering är ofta en successiv process, där ändringar och optimeringar läggs till varandra för att skapa en bra användarupplevelse och på samma gång så hög rankning som möjligt hos sökmotorleverantörerna. Sökmotoroptimering handlar ofta i själva verket om att göra mindre – men väl valda – justeringar på delar av din webbplats. Här är åtta grundläggande saker man bör se över och justera vid behov:

Titlar <title>
Title-taggen, dvs sidans titel, skall innehålla ord som är viktiga för din sida och som du vill synas på i sökresultaten. I idealfallet bör den även vara unik för varje sida, vilket i många fall inte är praktiskt möjligt då en webbplats kan innehålla tusentals eller till och med hundratusentals sidor. Så långt det är möjligt bör man i alla fall använda unika och korrekta titlar på varje sida.

Metataggen ”description”
Metataggen ”description” är en lite längre beskrivning än titel-taggen. Det kan vara ett par meningar upp till ett kort stycke text som beskriver din webbplats i mer utförliga ordalag. I vissa fall kan exempelvis Google använda denna beskrivning direkt i sina sökresultat, så man vill gärna använda en ”lockande” text som gör att besökaren klickar vidare till just din sajt i sökresultatet.

Rubriker <h1>
H1-taggen utgör varje sidas huvudsakliga rubrik. Den bör lyfta fram samma budskap / nyckelord som titel-taggen, men inte vara identisk.

Filer och mappar
Se till att döpa filer och mappar på din webbplats till meningsfulla namn och ha en så enkel mappstruktur som möjligt. Det gör att dina URL:er blir lättförståeliga och logiska och underlättar arbetet för sökmotorernas indexeringsrobotar.

XML Sitemap
Skapa en så kallad XML Sitemap och sänd in denna fil till Google. Du behöver ingen djupare teknisk kunskap för detta. Driver du en WordPress-blogg finns det till och med en plugin för detta.

Bilder
När en bild läggs in på en hemsida, har man alltid möjligheten att ange en ”alt”-text, det vill säga en text som kort beskriver bilden och som visas om bilden av någon anledning inte skulle kunna visas. Denna beskrivande text är viktigt bland annat för sökmotorernas indexeringsrobotar. Tänk också på att lagra bilder i en speciell mapp och ge bilderna korta men beskrivande namn.

Spärrade länkar
Har du ett kommentarsfält på din hemsida? Se till att länkarna specificeras enligt rel=”nofollow” för att hindra sökmotorer att gå vidare via oönskade eller olämpliga länkar inskrivna i kommentarsfälten.

Och slutligen: erbjud innehåll med kvalitet och service. Intressanta sajter kommer på lång sikt alltid att generera högre rankning i sökmotorerna!