Native Advertising i affiliatemarknadsföring

26 februari • Allmänt

Begreppet native advertising är något som hamnat på de flesta marknadsförares läppar under 2013 och 2014. Någon allmänt accepterad svensk översättning finns förmodligen ännu inte, men ”naturlig marknadsföring” ligger kanske nära till hands. Native advertising är enkelt uttryckt en webbannons utformad på samma sätt som det omgivande redaktionella innehållet. Läsaren ska alltså helst uppfatta annonsen som mindre påträngande och som en naturlig del i den kontext eller miljö den är placerad i. Annonsen ska inte bara passa in designmässigt utan även innehållsmässigt: annonsens innehåll ska alltså erbjuda användaren ett mervärde till det som webbsidan redan ger. På så sätt ökar sannolikheten att användaren ska ta till sig innehållet, eller – som i fallet med affiliatemarknadsföring – klicka på annonsen.

native-advertisingEtt exempel på native advertising som förmodligen de flesta affiliates stött på, är de betalda ”sökträffarna” på Google och andra sökmotorer. Dessa länkar hamnar alltid överst på sidan med sökträffar och har ett nästintill identiskt utseende som vanliga sökträffar. Kritik kan naturligtvis riktas mot att personer med begränsad vana att söka på nätet med stor sannolikhet inte kommer att se någon skillnad på verkliga sökträffar och sponsrade länkar och därför riskerar att inte kunna hämta in den information de eftersöker. Ytterligare kritik kan riktas mot att man i vissa fall kan lura konsumenter att tro att de tar del av ett äkta, balanserat nyhetsinnehåll, när de i själva verket konsumerar något som är producerat av en annonsör. Exempelvis Google har ”löst” detta genom att någorlunda tydligt ange att sponsrade länkar är just sponsrade.

Vad många inte tänker på, är att exempelvis en YouTube-kanal från ett kommersiellt företag i själva verket också är en typ av native advertising som beblandar sig med ”organiskt” material. Ett något mer uppenbart exempel är så kallade ”In-Feed Ads” på bland annat Facebook.

Hur effektivt är då native advertising? Det New York-baserade mediabolaget IPG Media Lab utförde nyligen en studie med intervjuer av 4 770 konsumenter och så kallad ”eye tracking” av 200 konsumenter, det vill säga man undersökte hur konsumenterna betraktade en webbsida med hjälp av teknologi för spårning av ögonrörelser. Det visade sig att:

  • Konsumenter noterade native advertising 52 % oftare än traditionella annonser (dvs banners).
  • Native advertising gav en ökning på 18 % i köpviljan hos konsumenterna jämfört med banners.
  • 32 % av konsumenterna kunde tänka sig att dela en native advertisement med vänner eller familj. Motsvarande siffra för traditionella banners var 19 %

Så hur kan affiliates använda native advertising inom ramen för affiliatemarknadsföring? Här är några korta tips:

  1. Använd textlänkar snarare än banners.
  2. Placera länkarna inbäddade i relevant text, snarare än högst upp på sidan, i högerspalten, etc.
  3. Marknadsför endast produkter som är relevanta för läsaren, dvs som har koppling till textinnehållet på sidan.

Berätta om ert affiliateprogram

13 februari • Allmänt

Företag som har ett affiliateprogram kan enkelt berätta om det för sina kunder, leverantörer och alla andra som kan vara intresserade.
Destination Stockholm har gjort såhär: Destination Stockholms affiliateprogram
Varje annonsör har en egen landningssida på adtraction.com som ser ut så här.
Kontakta Adtraction Marketing på: info@adtraction.com om du vill veta mer.

Är ditt affiliateprogram bäst eller sämst i klassen?

Med ett så kallat EPC-diagram visar Adtraction sina publishers vilka program som är mest lönsamma. EPC = Earnings Per Click dvs. hur mycket en publisher i snitt tjänar på varje klick till annonsören. Tabellen nedan visar de fem mest lönsamma programmen inom finans i Adtractions nätverk just.
Kontakta info@adtraction.com om du är osäker på hur lönsamt ditt affiliateprogram är för publishers.

EPC - Vilka affiliateprogram är mest lönsamma?

EPC-diagrammet visar vilka program som är mest lönsamma för en publisher.

 

Adtraction inför utbetalningsgaranti

20 januari • Allmänt

Adtraction inför ytterligare en nivå av säkerhet för sina publishers. Vi garanterar att provision för samtliga godkända transaktioner i Adtractions nätverk alltid kommer att utbetalas, även om en annonsör mot förmodan inte skulle betala Adtraction.

Eventuella förluster till följd av obetalda fakturor täcks således till fullo av Adtraction. Publishers kan alltid vara helt säkra på att få betalt för samtliga godkända transaktioner som förmedlats genom Adtractions nätverk.

Adtractions annonsörer sköter sina betalningar exemplariskt och det är bakgrunden till att det är möjligt att införa en utbetalningsgaranti. I enstaka fall har enskilda annonsörer dröjt med att betala fakturor, men detta har inte drabbat publishers eftersom Adtraction använt egna medel för att betala publisherprovisionen.

”I praktiken har vi haft en utbetalningsgaranti sedan vi påbörjade verksamheten. För att tydliggöra detta för publishers inför vi nu formellt en utbetalningsgaranti. Genom att garantera utbetalningar till publishers vill vi visa att vi respekterar deras arbete och tar ansvar för de annonsörer som finns i vårt nätverk” säger Simon Gustafson, VD för Adtraction.

Adtractions utbetalningsgaranti
Adtraction garanterar att provision för samtliga godkända transaktioner i Adtractions nätverk utbetalas, även om en annonsör mot förmodan inte skulle betala Adtraction.

Garantin träder i kraft om en annonsör inte har betalat en faktura vid ett ordinarie utbetalningstillfälle. I sådant fall garanterar Adtraction att utbetalning till publishers kommer att ske vid nästa ordinarie utbetalningstillfälle oavsett om annonsören har betalat fakturan eller inte. Även fortsättningsvis är det alltså viktigt för att annonsörer att betala fakturorna i tid för ett bibehålla en god relation med publishers.

Adtraction nu öppet för Publishers i Sverige

16 januari • Allmänt

Adtraction har idag öppnat sitt nytänkande affiliatenätverk för Publishers i Sverige. Alla med svenskt organisationsnummer eller personnummer kan ansluta sig helt kostnadsfritt. Adtraction erbjuder bland annat:

  • Nya unika annonsörer
  • Sökmotoranpassad annonsering – rena länkar utan integrerad spårningskod samt annonser med färskt innehåll som kan indexeras av sökmotorer
  • Spårning oberoende av cookies – vi spårar klick och transaktioner även när cookies raderas
  • Intäktsdelning från värvade publishers – den som rekryterar nya publishers till Adtraction erhåller andel av de intäkter som värvade publishers genererar genom Adtraction.