Berätta om ert affiliateprogram

13 februari • Allmänt

Företag som har ett affiliateprogram kan enkelt berätta om det för sina kunder, leverantörer och alla andra som kan vara intresserade.
Destination Stockholm har gjort såhär: Destination Stockholms affiliateprogram
Varje annonsör har en egen landningssida på adtraction.com som ser ut så här.
Kontakta Adtraction Marketing på: info@adtraction.com om du vill veta mer.

Är ditt affiliateprogram bäst eller sämst i klassen?

Med ett så kallat EPC-diagram visar Adtraction sina publishers vilka program som är mest lönsamma. EPC = Earnings Per Click dvs. hur mycket en publisher i snitt tjänar på varje klick till annonsören. Tabellen nedan visar de fem mest lönsamma programmen inom finans i Adtractions nätverk just.
Kontakta info@adtraction.com om du är osäker på hur lönsamt ditt affiliateprogram är för publishers.

EPC - Vilka affiliateprogram är mest lönsamma?

EPC-diagrammet visar vilka program som är mest lönsamma för en publisher.

 

Adtraction inför utbetalningsgaranti

20 januari • Allmänt

Adtraction inför ytterligare en nivå av säkerhet för sina publishers. Vi garanterar att provision för samtliga godkända transaktioner i Adtractions nätverk alltid kommer att utbetalas, även om en annonsör mot förmodan inte skulle betala Adtraction.

Eventuella förluster till följd av obetalda fakturor täcks således till fullo av Adtraction. Publishers kan alltid vara helt säkra på att få betalt för samtliga godkända transaktioner som förmedlats genom Adtractions nätverk.

Adtractions annonsörer sköter sina betalningar exemplariskt och det är bakgrunden till att det är möjligt att införa en utbetalningsgaranti. I enstaka fall har enskilda annonsörer dröjt med att betala fakturor, men detta har inte drabbat publishers eftersom Adtraction använt egna medel för att betala publisherprovisionen.

”I praktiken har vi haft en utbetalningsgaranti sedan vi påbörjade verksamheten. För att tydliggöra detta för publishers inför vi nu formellt en utbetalningsgaranti. Genom att garantera utbetalningar till publishers vill vi visa att vi respekterar deras arbete och tar ansvar för de annonsörer som finns i vårt nätverk” säger Simon Gustafson, VD för Adtraction.

Adtractions utbetalningsgaranti
Adtraction garanterar att provision för samtliga godkända transaktioner i Adtractions nätverk utbetalas, även om en annonsör mot förmodan inte skulle betala Adtraction.

Garantin träder i kraft om en annonsör inte har betalat en faktura vid ett ordinarie utbetalningstillfälle. I sådant fall garanterar Adtraction att utbetalning till publishers kommer att ske vid nästa ordinarie utbetalningstillfälle oavsett om annonsören har betalat fakturan eller inte. Även fortsättningsvis är det alltså viktigt för att annonsörer att betala fakturorna i tid för ett bibehålla en god relation med publishers.

Adtraction nu öppet för Publishers i Sverige

16 januari • Allmänt

Adtraction har idag öppnat sitt nytänkande affiliatenätverk för Publishers i Sverige. Alla med svenskt organisationsnummer eller personnummer kan ansluta sig helt kostnadsfritt. Adtraction erbjuder bland annat:

  • Nya unika annonsörer
  • Sökmotoranpassad annonsering – rena länkar utan integrerad spårningskod samt annonser med färskt innehåll som kan indexeras av sökmotorer
  • Spårning oberoende av cookies – vi spårar klick och transaktioner även när cookies raderas
  • Intäktsdelning från värvade publishers – den som rekryterar nya publishers till Adtraction erhåller andel av de intäkter som värvade publishers genererar genom Adtraction.