Berätta om ert affiliateprogram

13 februari • Allmänt

Företag som har ett affiliateprogram kan enkelt berätta om det för sina kunder, leverantörer och alla andra som kan vara intresserade.
Destination Stockholm har gjort såhär: Destination Stockholms affiliateprogram
Varje annonsör har en egen landningssida på adtraction.com som ser ut så här.
Kontakta Adtraction Marketing på: info@adtraction.com om du vill veta mer.

Är ditt affiliateprogram bäst eller sämst i klassen?

Med ett så kallat EPC-diagram visar Adtraction sina publishers vilka program som är mest lönsamma. EPC = Earnings Per Click dvs. hur mycket en publisher i snitt tjänar på varje klick till annonsören. Tabellen nedan visar de fem mest lönsamma programmen inom finans i Adtractions nätverk just.
Kontakta info@adtraction.com om du är osäker på hur lönsamt ditt affiliateprogram är för publishers.

EPC - Vilka affiliateprogram är mest lönsamma?

EPC-diagrammet visar vilka program som är mest lönsamma för en publisher.