Att följa upp reklaminvesteringar

För tredje året i rad presenteras ”Säljindikatorn” av PMP Marknadskonsult. Det är en undersökning där marknads- och försäljningschefer på 100 svenska börsbolag svarar på frågor avseende sin marknadsföring. Tillsammans investerade de 65 miljarder kronor i reklam under 2008, men skrämmande nog visar undersökningen att 70 procent av dem inte ens mäter effekterna av sin marknadsföring. Sålunda gjordes reklaminvesteringar på 45 miljarder kronor på ren magkänsla. Nu är visserligen få av Sveriges riktigt stora reklamköpare börsnoterade, men det finns inga direkta skäl att tro att läget skulle vara bättre utanför börsen.

Vi får hoppas att den rådande lågkonjukturen kan bidra till att öka fokus på mätbarhet hos reklaminvesteringar och ställa nya krav på en tydlig koppling mellan insats och resultat. I det sammanhanget har reklam på Internet en tydlig fördel eftersom mätbarheten överträffar den hos samtliga andra marknadsföringskanaler. Kanske är detta en av orsakerna till att reklam på Internet ökade med drygt 18 procent under 2008, trots finanskrisens effekter. Detta skall jämföras med en tillväxt för den svenska reklammarknaden som helhet på måttliga 1,3 procent.

Läs mer på E24.se.